Bondsraadslid voor provincie Fryslân

Bondsraadslid voor provincie Fryslân

Structureel werk · Flexibele uren · Start vanaf 1 jan
Vanuit huis
Bestuur
VerkeersveiligheidMobiliteitToerisme/Recreatie
Aanmeldingen sluiten in a month.
Vacature Delen
ANWB Bondsraad
#78923
Scan me of ga naar anwbvrijwilligers.nl/o/ANWB-Bondsraad/vacatures/Bondsraadslid-voor-provincie-Fryslan/78923 om je aan te melden

Contactpersoon

ANWB VerenigingssecretariaatStel de contactpersoon een vraag

Samenvatting

De ANWB is een vereniging van, voor en door leden. De wensen van onze leden vormen het uitgangspunt. Wil jij daar een rol in spelen? Word lid van de bondsraad!

Uitgebreide omschrijving

De ANWB is een vereniging van, voor en door 5,1 miljoen leden. De bondsraad neemt de wensen van onze leden als uitgangspunt voor ons handelen en optreden. Wil jij daarin met een groep van 100 mensen een actieve, maatschappelijke rol spelen als bondsraadslid?


Jouw rol

In deze vrijwilligersfunctie neem je zitting in de bondsraad van de ANWB. Dit is de algemene ledenvergadering van de ANWB, een vereniging met inmiddels 5,1 miljoen leden. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de twaalf provinciale afdelingen waaruit de vereniging bestaat. Met je collega-bondsraadsleden keur je de begroting, jaarrekening en het meerjarenplan goed en stel je wijzigingen vast in de statuten en de reglementen. Je stelt ook de contributie vast. Vind je dat sommige onderwerpen meer aandacht en onderzoek vergen? Dan draag je deze aan voor op de agenda.


De bondsraadsvergadering is twee keer per jaar, op zaterdagmorgen op ons hoofdkantoor in Den Haag. Voorafgaand ga je in overleg met de bondsraadsleden uit jouw provincie om samen met een lid van het bestuur en het verenigingssecretariaat de vergadering voor te bereiden.

Naast de bondsraadsvergadering worden voor diverse thema’s webinars en themabijeenkomsten georganiseerd. Hierin gaat de bondsraad met elkaar in discussie over inhoudelijke onderwerpen en zo draag je dus bij aan actuele, voor ANWB belangrijke onderwerpen.

Je hebt ook de mogelijkheid om je regionaal in te zetten voor diverse onderwerpen, zowel op het gebied van belangenbehartiging als voor de maatschappelijke activiteiten van de ANWB.


Als je je actief voor de bond inzet ben je ongeveer vijftien tot twintig dagdelen per jaar actief als bondsraadslid. Je zet je in voor de leden en de vereniging, op thema’s als mobiliteit, verkeersveiligheid en vrije tijd. Tegelijkertijd is dit een mooie kans om bestuurlijke ervaring op te doen in een unieke omgeving én je komt in contact met gemotiveerde bondsraadsleden met heel verschillende (professionele) achtergronden.


Ons aanbod

  • Een kans om bestuurlijke ervaring op te doen en impact te maken bij een maatschappelijk betrokken organisatie
  • Fungeren als klankbord voor het ANWB bestuur
  • Een onkostenvergoeding. Denk aan gemaakte kosten voor reizen en maaltijden

 

Ons team

Zeg je ANWB, dan zeg je misschien Wegenwacht. Onze vereniging is echter zo veel meer! Zo timmert ANWB Energie hard aan de weg, zijn de helikopters van Medical Air Assistance van ons en hebben we veel maatschappelijke projecten zoals bijvoorbeeld Streetwise en het Kinderfietsenplan. 


De bondsraad zet zich actief in voor de belangen van ANWB-leden, de ANWB en de samenleving. Naast vertegenwoordiging van de leden in de halfjaarlijkse bondsraadsvergadering, nemen de leden van de bondsraad ook deel aan diverse andere overleggen en bijeenkomsten binnen de ANWB. Zo bespreken we bijvoorbeeld de richting van een meerjarenplan of we geven input over specifieke thema’s of projecten.

 

Als achtergrond neem jij mee

  • Je bent woonachtig in de provincie Fryslân
  • Je bent lid van de ANWB of bereid dat te worden voor deze positie
  • Je bent positief kritisch over de ANWB en kan je vinden in de doelstellingen en standpunten van de vereniging
  • Je wilt jezelf ontwikkelen in een bestuursfunctie of juist een bijdrage leveren met je jarenlange ervaring. We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij en dit in de bondsraad graag terug laten komen. Ongeacht jouw levensfase, achtergrond of opleiding, we maken graag kennis met je!
  • Je hebt een brede belangstelling, een goed onderbouwde motivatie om bondsraadslid te worden en affiniteit of deskundigheid op gebieden waaraan in jouw provincie behoefte is
  • Je kunt tijd vrij maken voor de vooroverleggen van de bondsraad, de vergaderingen en overige (thema)bijeenkomsten. Let op: veel bijeenkomsten worden online georganiseerd en veel bijeenkomsten zijn ’s avonds of in het weekend.

 

Vragen over deze vacature?

Je kunt tot 1 september 2024 reageren op de vacature met jouw cv (inclusief lidmaatschapsnummer) en motivatie. Ga voor je aanmelding naar werkenbijanwb.nl

Aanmeldingen sluiten in a month.
Vacature Delen

Over ANWB Bondsraad

De ANWB is een vereniging met zo'n 5 miljoen leden. De bondsraad is de algemene ledenvergadering van die vereniging. De bondsraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van de twaalf provinciale afdelingen. De bondsraad keurt de begroting en jaarrekening van de vereniging goed, stelt wijzigingen vast in de statuten en de reglementen, en stelt de contributie vast.