Privacyverklaring

Het participatieplatform is een platform dat kan worden gebruikt door vrijwilligers van de ANWB.

Met je account op dit platform kan je zelf actief zoeken naar vrijwilligerswerk. Daarnaast kun je

worden benaderd voor vrijwilligerswerk en daarover berichten ontvangen. Ook is het mogelijk via

e-mail contact te hebben met andere gebruikers van het platform. ANWB B.V. is verantwoordelijk

voor de verwerking van het grootste gedeelte van jouw persoonsgegevens in het platform.


Welke persoonsgegevens verwerken we en voor welk doel?


Wil je het participatieplatform gaan gebruiken, dan vragen we om je voor- en achternaam, en je e-

mailadres. Dat doen we om contact met je te kunnen opnemen naar aanleiding van je gebruik van

het platform. Je kunt een account aanmaken meteen gebruikersnaam en wachtwoord of inloggen

met je Facebook account, om op een veilige manier toegang tot het platform te krijgen. We

registeren ook enkele technische gegevens over het apparaat dat je gebruikt om in te loggen om

ervoor dat zorgen dat we dit apparaat ondersteunen. Het gaat dan om je IP-adres, internetbrowser

en apparaat type.

Verder verwerken wij alle persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt in het profiel dat je aanmaakt

op het platform, zoals je geslacht, je (live) locatie, je foto en het vrijwilligerswerk waarin je interesse

hebt. Via je account kunnen we je ook benaderen voor vrijwilligersactiviteiten.

Ook is het mogelijk via de chatfunctie van het platform contact te hebben met andere gebruikers van

het platform. Ten slotte verwerkt ANWB gegevens over het gebruik van het platform, die niet te

herleiden zijn tot individuen, om het platform verder te ontwikkelen.


Op basis van welke grondslag verwerken we jouw gegevens?


De persoonsgegevens die we van jou verzamelen, gebruiken we om ervoor te zorgen dat jij gebruik

kunt maken van het platform voor vrijwilligers. De gegevens zijn dus noodzakelijk voor de

overeenkomst die met jou wordt aangegaan.


Welke andere partijen hebben toegang tot jouw persoonsgegevens?


Het platform voor vrijwilligers is in opdracht van ANWB ontworpen door DeedMob B.V. en deze

partij is ook de beheerder van dit platform. Zij treedt daarbij voor een groot deel op als verwerker

van jouw persoonsgegevens. ANWB heeft daarom een verwerkersovereenkomst gesloten met

DeedMob B.V. DeedMob B.V. deelt gegevens met geselecteerde sub-verwerkers om de

dienstverlening ten aanzien van het platform mogelijk te maken. Deedmob B.V. voert ook een deel

van de verwerking van jouw persoonsgegevens uit voor eigen doeleinden. Voor die verwerkingen is

zij zelfstandig of gezamenlijk met andere derde partijen verwerkingsverantwoordelijk. Deze

verwerkingen betreffen onder meer de verzending van een nieuwsbrief en marketingmails en het

gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Voor de verwerking van gegevens over het

gebruik van het platform op geaggregeerd niveau heeft Deedmob B.V. een gerechtvaardigd belang.

Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar het privacy statement van Deedmob B.V.

Je kunt met je account voor het participatieplatform ook inloggen op de websites van andere

organisaties die gebruik maken van hetzelfde Deedmob-systeem. Indien je inlogt op een door

DeedMob B.V. beheerde website, worden jouw account- en profielgegevens met deze andere

organisatie gedeeld vanaf de eerste keer dat je inlogt op deze andere website.

Op het participatieplatform kun je gebruik maken van social media buttons om jouw

vrijwilligersactiviteiten op social media platformen te delen. De ANWB is samen met de social media

partijen verantwoordelijk voor de verzameling en verzending van jouw gegevens via de buttons.


Door gebruik te maken van je Facebook account om in te loggen, verwerkt Facebook jouw

inloggegevens en mogelijk nog andere informatie. Hiervoor is ANWB niet verantwoordelijk. Wij

adviseren je de informatie pagina’s van Facebook te raadplegen voor meer informatie over het

gebruik van je Facebook account om in te loggen bij derden.


Waar worden jouw persoonsgegevens opgeslagen?


De persoonsgegevens die ANWB via de app verzamelt, worden opgeslagen op een server in Europa

die is ondergebracht in een ISO27001 gecertificeerde hostingomgeving.


Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?


We gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We hebben maatregelen genomen om

je persoonsgegevens te beveiligen. We hebben onder meer een uitgebreid

informatiebeveiligingsbeleid, trainen onze medewerkers en gebruiken beveiligde internetservers.


Hoe lang bewaren we jouw gegevens?


Wij hebben toegang tot jouw persoonsgegevens zolang je een account hebt op het platform voor

vrijwilligers. Je kunt jouw account via de instellingen op het platform op elk moment zelf

verwijderen. Wanneer persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, geldt de

wettelijke bewaartermijn.


Wat zijn je rechten?


We vinden het belangrijk dat je weet dat je bepaalde privacy-rechten hebt. Je kunt bijvoorbeeld een

verzoek om inzage, correctie of overdracht met betrekking tot jouw persoonsgegevens indienen. Een

verwijderverzoek kun je indienen via het instellingsmenu van het profiel. Meer informatie over hoe je

een verzoek om inzage, correctie of overdracht van gegevens of tot beperking van de verwerking

kunt doen, kun je vinden in het privacy statement op de website van ANWB.